Årsmötet 2024 kommer att återupptags lördag den 15 juni 2024 10:00.

Handlingar till årsmötet finns på vår årsmötes sida.

Nomineringar till styrelsen kan skickas till valberedningen på valberedning@jujutsu.se