Då en stor fråga som väcktes på årsmötet 2024 rörde årsmötesprotokollet 2023 så finns nu ett signerat protokoll, ni kan finna det bland förbundets övriga protokoll.