Svenska Jujutsu Federationens årsmöte 2024 kommer återigen att arrangeras på World Trade Center i Stockholm.

Mötet kommer ske den 20:e april innan SB&K årsmöte. Tid för mötet kommer att presenteras när kallelsen för mötet skickas ut. 

Handlingar m.m. för årsmötet kommer att publiceras löpande under ”årsmöte” på hemsidan.

 

Den som avser att nominera personer till styrelsen kan göra det genom att maila valberedningen på valberedning@jujutsu.se (eller genom att klicka på denna länk)