SISU idrottsutbildarna har släppt en webbplats om inkluderande idrott som handlar om normer och inkludering.

5 september 2017  |  Jonathan Broberg

Webbplatsen är en kunskaps- och inspirationsbank som ska hjälpa till och fylla på kunskaper, skapa reflektion och samtal som leder till förståelse och utveckling.

Webbplatsen, som är en del i svensk idrotts strategiska arbete, är ett verktyg framtaget av SISU och RF för att stödja idrottens förändringsresa mot 2025.

Föreningar som vill arbeta med dessa frågor kan höra av sig till SISU för hjälp att planera och lägga upp arbetet.
Här finns webbplatsen.

Text: Jonathan Broberg
Foto: www.sisuidrottsutbildarna.se/inkluderandeidrott