Tävling i jujutsu

Tävling kan vara en inspirerande utmaning som ger utövarna motivation att träna mer. I Jujutsu tävlar vi i tre tävlingsgrenar: Fighting, Duo och Newaza. 

Sverige, en framgångsrik jujutsu-nation

Flera gånger har svenska fans fått jubla och sträcka händerna i luften! Sverige är och har historiskt varit en framstående jujutsu-nation med flera medaljörer på världscuptävlingar och internationella mästerskap. Läs mer om Sveriges landslag här.

 

Tävling för barn

Tävlingar för barn är anpassade för att ge barnen utmaningar som stimulerar utveckling av rätt färdigheter, utifrån ålder och utvecklingsnivå. Det viktigaste är alltid att barnet har kul, får träffa kompisar och får lära sig något. Barnets uppgift under en tävling är att kämpa och att göra tekniker som de tränat på samt att vara schyssta mot sina medtävlande. Domarnas, ledarnas och föräldrarnas huvuduppgift är alltid att se till att barnen får en positiv tävlingsupplevelse.

Börja tävla

I Sverige är tävlingsverksamheten utformad för att du ska kunna tävla redan efter en termins träning. Detta förutsätter dock att träningen på klubben förbereder för de moment som ingår i en match. Prata med din instruktör om du är intresserad av att tävla och gör upp en enklare planering som sträcker sig fram tills tävlingsdagen. Om er klubb inte har tävlingsförberedande träning rekommenderas att ni tar hjälp av en närliggande klubb, som ni vet bedriver den typen av träning. En möjlighet att lära är också att delta på något av de tävlingsförberedande träningsläger som arrangeras. Aktuella tävlingar finner du på sidan för Svenska Jujutsuligan (SJJL).

 

Tävlingskalender

Gå med i Facebook-gruppen Tävlingskalender för Jujutsu för att enkelt se vilka tävlingar som är på gång och för att få inbjudningar till planerade evenemang. 

Sanktionerade tävlingar visas även i vår ordinarie kalender.

 

Arrangera en tävling

Alla klubbar kan arrangera en tävling! En egen tävling ger arrangörsklubben en unik möjlighet att synas samtidigt som medlemmarna får chans att tävla på hemmaplan. Se vår Arrangörsguide för inspiration vägledning.

 

Distrikt

Svenska Jujutsufederationens tävlingsverksamhet samordnas i fem distrikt som utgår från SB&K:s indelning, dock med några sammanslagningar. Klubbarna inom ett distrikt uppmuntras att samarbeta genom tävlingar och angränsande aktiviteter som träningsläger, utbildningar, samordning av resor m.m. Nedan kan du se distrikten, geografiska indelningar och aktuella distriktssamordnare. Tveka inte att höra av dig till er distriktssamordnare om du t.ex. vill höra vad som är på gång eller få hjälp att komma igång med tävlingsarrangemang eller tävlingsträning. 

Distrikt Mellan och Stockholm/Gotland
• Utgörs av: Dalarnas län, Värmlands län, Södermanlands län, Örebro län, Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län, Stockholms län och Gotlands län.
• Samordnare: Jonatan Dagnå, ‭070-308 71 71‬ 

Distrikt Norr (Övre och Nedre Norr)
• Utgörs av: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län.
• Samordnare: Mikael Sehlstedt, ‭070-385 64 83‬

Distrikt Skåne
• Utgörs av: Skåne län
• Samordnare: Henrik Wendel, ‭070-911 36 03‬

Distrikt Väst
• Utgörs av: Västra Götalands län och Hallands län.
• Samordnare: Kenny Friman, ‭‭070-220 05 96‬

Distrikt Öst
• Utgörs av: Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län.
• Samordnare: Vakant

 

Förändringar i tävlingsstrukturen 2018

Under 2018 har ett arbete genomförts för att förbättra svenska Jujutsutävlingar. Läs mer om utvecklingsprojektet.

JUJUTSU FIGHTING

Jujutsu Fighting är en fartfylld tävlingsgren där de tävlande ska besegra varandra genom att ta poäng med slag, sparkar, kast, nedtagningar, fasthållningar, strypningar och ledlås. En match är tre minuter lång och vinst kan ske på två sätt: Antingen genom att ha flest poäng vid matchtidens slut, eller genom att sätta en fullpoängsteknik, en så kallad ippon, i vardera av matchens tre delar. Till Del 1 räknas slag och sparktekniker; till Del 2 räknas kast,nedtagningar, ledlås och strypningar; till Del 3 räknas fasthållningar, ledlås och strypningar. Matcherna håller högt tempo och bjuder ofta på spektakulär kampsportsunderhållning.

REGLER I KORTHET

MATCHFÖRLOPP

I Jujutsu Fighting är målet för de tävlande att ta poäng med slag, sparkar, kast, strypningar, ledlås och fasthållningar. Schematiskt indelas matchen i tre delar:
• Del 1: Stående kamp med slag och sparkar
• Del 2: Stående kamp med kast, nedtagningar, strypningar och ledlås
• Del 3: Brottning på mattan med fasthållningar, strypningar och ledlås

De tävande får röra sig fritt mellan de olika delarna, exempelvis göra en slagkombination för att sedan greppa, kasta och ta en fasthållning på mattan. Vinner gör den som har flest poäng vid tidens slut eller den som lyckas utföra en fullpoängsteknik, en så kallad ippon, i vardera av de tre delarna. Tre domare dömer på mattan och för att en teknik ska vara poänggivande krävs att minst två domare ger poäng. För slag och sparkar så gäller semikontakt vilket innebär att träffarna ska vara kontrollerade och att knockout inte är tillåtet. Inga slag eller sparkar är tillåtna i del 2, dvs. efter greppning i stående, eller om matchen har tagits ner på mattan till del 3.

En match är 3 minuter lång. Den relativt korta matchtiden i kombination med att passivt agerande bestraffas, gör att tempot ofta blir högt. Publiken bjuds inte sällan på spektakulär kampsportsunderhållning.

regler för barn/ungdom

För barn och ungdomar är reglerna anpassade. Se reglementet för de olika åldersgruppernas regelanpassningar.

REGLEmente

Tävlingsreglementet hittar du här.

Jujutsu duo

Jujutsu Duo är en tävlingsgren med timing, samspel och koreografi i centrum. Två par tävlar mot varandra och visar upp varsitt, på förhand skapat och inövat självförsvarsprogram, som utgår ifrån förbestämda attacker. Framförandet poängbedöms av en jury och det par som har fått flest poäng efter uppvisningen vinner matchen. De tävlandes samspel, karisma och precision i teknikerna gör tävlingsgrenen till en jujutsu-uppvisning av högsta klass!

 

 

Regler i korthet

Matchförlopp

Matchen inleds med att de tävlande bugar mot domarna och sedan mot varandra. Det par som står först i matchlistan, bär röda bälten och inleder med att visa upp den serie och den attack som domaren meddelar.

Varje serie består av 5 fördefinierade attacker som paren har övat in försvar emot. Domaren meddelar aktuell serie för de tävlande och drar sedan slumpmässigt 3 attacker. Teknikerna visas en i taget. Före varje teknik meddelar domaren vilken attack som ska göras. Efter att ett par har visat sina tekniker i en serie går turen över till motståndarna. På liknande sätt kommenderas de av dommaren att visa sina försvar på samma attacker, som dock kan ha en annan ordningsföljd. Paren växlar startordning mellan serierna så att bedömningen skall bli så rättvis som möjligt. Det par som har flest poäng efter uppvisandet av den sista serien vinner matchen.

Attack och förattack

Attackerna är uppdelade i 3 serier:
A. Attacker med grepp, omfamningar och nacklås
B. Attacker med slag och sparkar
C. Attacker med vapen

Attacken ska alltid föregås av en så kallad förattack som är en distraktionsteknik (på japanska atemi) som till exempel en knuff, ett drag, en slag eller en spark. Det är viktigt att angreppet är korrekt utfört och att försvaret är relevant i förhållande till angreppet. Atemi i försvaret skall utföras på ett naturligt sätt och alla kast och nedläggningar skall ske med balansbrytning i god fart. Teknikerna ska avslutas på ett kontrollerat sätt.

Poängbedömning

Partävlingen bedöms av en jury om 5 personer som är licenserade domare. Vid slutet av en serie med tre tekniker utdelar varje jurymedlem ett antal poäng på en skala mellan 0 till 10. Den lägsta och den högsta poängen räknas bort och paret erhåller summan av resterande 3 jurymedlemmars poänggivning.

Juryn bedömer tekniken utifrån följande kriterier:
1. Attityd
2. Effektivitet
3. Snabbhet
4. Kontroll
5. Kraftfullt angrepp

Klasser

Herrklass, damklass och mixad klass. I Sverige finns även öppen klass där de tidigare nämnda klasserna möter varandra.

REGLER FÖR BARN/UNGDOM

För barn och ungdomar är reglerna anpassade. Se reglementet för de olika åldersgruppernas regelanpassningar.

REGLEMENTE

Tävlingsreglementet hittar du här.

 

Jujutsu Newaza

Jujutsu Newaza är en tävlingsgren som fokuserar på den strategiska golvkampen. De tävlande kämpar för att säkra poäng genom nedtagningar, positionsförbättringar eller för tvinga motståndaren att ge upp, genom en strypning eller ett ledlås. En match är 6 minuter lång och vinner gör den som har flest poäng vid matchtidens slut eller den som lyckas tvinga motståndaren till avklapp. Tävlingsgrenen erbjuder ofta en tydlig demonstration av jujutsuns grundläggande tekniska principer. Teknisk precision, strategi och metodiskt arbete är Jujutsu Newazans kännetecken.

 

Regler i korthet

Matchförlopp

I tävlingsgrenen Newaza är målet för de tävlande att ta poäng genom kast, nedtagningar och genom att göra positionsförbättringar på mattan eller genom att få motståndaren att ge upp genom att sätta ett lås eller en strypning.

Poäng, fördelar & vinst genom avklapp

• Kast/nedtagning med bibehållen toppkontroll = 2 p
• Guardpassering = 3 p
• Svep (från underst i guard) = 2 p
• Knä-på-mage = 2 p
• Mount = 4 p
• Rygg = 4 p
• Lås eller strypning som får motståndaren att klappa av (ge upp) = Vinst

Förenklat kan sägas att fördelar utdelas för handlingar som nästan varit poänggivande.

REGLER FÖR BARN/UNGDOM

För barn och ungdomar är reglerna anpassade. Se reglementet för de olika åldersgruppernas regelanpassningar.

REGLEMENTE

Tävlingsreglementet hittar duhär.