31 maj, 2011 | Till inlägget

– till förmån för satsning mot stiloberoende traditionell jujutsu. Vid fondstyrelsens möte för Björn Hornwalls Minnesfond, 2011-05-30, konstaterades att fonden svårligen efter 25 år, kunde leva upp till de syften som angavs när fonden etablerades för nära 25 år sedan.…