3 oktober, 2011 | Till inlägget

Svenska Jujutsu federationens domarråd har uppdaterat tävlingsreglementet. Uppdateringen är för att de Svenska reglerna bättre ska passa  in på de internationella reglerna.  Dessa uppdaterade regler är granskade av domarrådet samt styrelsen och gäller från den 1:a oktober.   Större ändringar…