Sport Campus Sweden (SCS) erbjuder sportsliga villkor för dig som vill kombinera en elitidrottssatsning med högskolestudier. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera – och ett tydligt fokus på dig – kan SCS ge dig rätt stöd på din väg mot medalj och examen.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är ett av 23 specialidrottsförbund som är anslutna till SCS, vilket är ett krav för att aktiva inom våra idrotter ska kunna antas.

Mer information om vad Sport Campus Sweden är samt hur du ansöker finns på sportcampussweden.se

Sista ansökan för höstterminen 2018 är den 15 april.


Elitidrottsstipendium

Du som vill satsa på eftergymnasiala studier samtidigt som en elitidrottskarriär kan söka Riksidrottsförbundets Elitidrottsstipendium. Sista ansökan för studieåret 2018/2019 är 2 maj. Mer information läser du här eller på svenskidrott.se