Kungälvs Självförvarsklubb CHIKARA hade ett tidigt sommarläger den 28-29 april.
Ett fyrtiotal deltagare kom och var med på lördagen, och ett trettiotal på söndagen.
Deltagarantalet var väl inte vad klubben hade hoppats på, men de deltagare som kom fick en
allsidig träning i både jiujitsu och även Brasilian Jiujitsu. Deltagarna som kom var från
förutom den egna klubben även från andra delar av Sverige. Även några Danska klubbar
hade skickat deltagare. Instruktörer var Stig-Lennart Åkesson från Nanbu San Dojo, Svalöv.
Stefan Linnarsson, Stefan Gustafsson och Håkan Linnarsson från JK Ronin, Göteborg. Johan
Olsson-Batista BJJ från Kungälv. Morten Aaen-Hansen och Anders Pedersen från Hjörring,
Danmark och Ivan Lauridsen från Ålborg, Danmark. Några av klubbens egna duktiga
instruktörer fick chansen att visa vad dom kunde.