JJIF har sedan 2018-01-01 antagit JJEU:s  förslag om regeländring för duon. Syftet är att göra det enklare att tävla i duo.
Regeländringen innebär att paren visar upp 3 serier i stället mot tidigare 4.
Varje serier har numera 4 tekniker i stället för 5. Serie A och B har slagits ihop till serie A. Serie B är tidigare serie C och serie C är tidigare serie D.
Efter samtal med DommarRådet kommer tävlanden i Sverige fram till kommande regeländring i reglementet (efter sommaren)  att kunna välja när serie A ska köras om paret vill köra tidigare serie A eller B.
//Isabelle Sarfati
  Landslagscoach Duo