På Riksidrottsmötet i maj 2011 beslutades det om en ny modell för SF-bidraget och i maj 2012 presenterades den för special-idrottsförbunden. Det är en modell som baseras på den verksamhet som bedrivs. På uppdrag av regeringen har RF utarbetat den nya modellen och kommit fram till att varje specialidrottsförbund måste redovisa sina medlemmar, antal utbildningstimmar och antal LOK-stödsaktiviteter.

 

Läs mer här.