Svensk idrott satsar stort inkludering, där bland annat en hemsida tagits fram och ett mål har satts inom strategiarbetet för 2025. SISU Idrottsutbildarna har på sin hemsida gjort ett antal informationsfilmer med goda exempel på hur idrotten kan vara mer inkluderande, och där är kampsport framlyft som ett gott exempel på könsdelad träning.