Här hittar du handlingarna inför Svenska Jujutsufederationens årsmöte.
(Uppdateras löpande)

2019

Kallelse och dagordning

Fullmakt

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

2018

Fullmakt 2018

Kallelse och dagordning 2018

Röstlängd Jujutsu

Verksamhetsberättelse 2017

Resultat 2017-12-31

Bokslut-2017-Jujutsu

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

Valberedningens förslag

2017

Fullmakt

Kallelse & Dagordning

Röstlängd

Verksamhetsberättelse för 2016

Revisorns berättelse

Verksamhetsplan 2017

Resultat

Budget 2017

Bokslut 2016

Valberedningens förslag

2016

Fullmakt

Kallelse

Röstlängd

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2015

Proposition 1 ”Förändring av stadgarna angående val av ordförande”

Proposition 2 ”Förändring av stadgarna angående val av kassör och övriga ledamöter”

Proposition 3 ”Redaktionell ändring av stadgarna” samt ”anpassning efter besluten i proposition 1 alt 2”

Motion 1 “Införande av två sektioner inom Federationen, samt anpassning av stadgan”

Styrelsens yttrande: Motion 1

Revisorns berättelse

Verksamhetsplan 2016

Resultaträkning

Budget 2016

Valberedningens ordförande anför på eget initiativ

Valberedningens förslag