Styrelsen skall leda arbetet i Svenska Jujutsufederationen (SvJJF) i enlighet med gällande stadgar och årsmötetsbeslut. För att nå hela styrelsen kontakta styrelsen@jujutsu.se

 

Ordförande


Vice Ordförande


  • Dick Pettersson
    Haninge
  • 070-793 19 69
nico_christoforidis

Kassör


Sekreterare


  • Johan Pettersson
    Klippan
  • 070-496 73 63
  • Började träna jujutsu: 1983
Ledamot


Cicci Nyström 2015

Ledamot


 

Ledamot


 

Suppleant


 

 Suppleant


  • Jens Hogsander