Styrelsen skall leda arbetet i Svenska Jujutsufederationen (SvJJF) i enlighet med gällande stadgar och årsmötetsbeslut.
För att nå hela styrelsen kontakta styrelsen@jujutsu.se.

Ordförande

 • Tobias Back
  Köping
 • Började träna jujutsu: 1990

070-367 27 08

Vice Ordförande

 • Dick Pettersson
  Haninge

070-793 19 69

Kassör

 • Nico Christoforidis
  Värnamo
 • Började träna jujutsu 1985

073-533 16 42

Sekreterare

 • Johan Pettersson
  Klippan
 • Började träna jujutsu: 1983

070-496 73 63

Ledamot

 • Isabelle Sarfati
  Järfälla
 • Började träna jujutsu: 1985

Ledamot

 • Cicci Nyström
  Kalmar
 • Började träna jujutsu 1987

070-916 76 00

Ledamot

 • Hamid Fazeli
  Stockholm
 • Började träna jujutsu: 1979

Suppleant

 • Jesper Kedjevåg
  Alvesta
 • Började träna 1990

Suppleant

 • Jens Hogsander