Diplomen är fritt att använda för alla våra medlemmar.
Spara/öppna diplomet med Acrobat Reader och fyll i det på skärmen. Skriv sen ut på valfritt papper och signera det.

 

Graderingsdiplom

 

Mudansha
Yudansha
5 mon / kyu 1 dan
4 mon / kyu 2 dan
3 mon / kyu 3 dan
2 mon / kyu 4 dan
1 mon / kyu 5 dan
  6 dan
  7 dan
  8 dan
  9 dan
  10 dan