pdf Stadgar – Svenska Jujutsufederationen

 

pdf Representationsregler

pdf Skrivregler

pdf Budomatta

pdf Ansökan om Svenska Jujutsufederationens Förtjänsttecken

pdf Regler för bidrag

 Bidragsansökan mall SvJJF (Word ifyllningsbar)

pdf Bidragsansökan mall SvJJF (PDF)